opening

Geschiedenis

Begin jaren zeventig kwamen de eerste Marokkaanse arbeiders in Gorinchem en omstreken om er te werken en wonen. De eerste tijd beschikten zij nog niet over een eigen gebedsruimte en hielden zij hun godsdienstige bijeenkomsten in woonhuizen, wat vaak grote problemen met zich meebracht. Een en ander hing samen met het feit dat:

a. men aanvankelijk nog dacht aan een kort verblijf in Nederland
b. de leefomstandigheden zwaar waren en het ontheemd zijn een grote rol speelde
c. een vertrouwensrelatie moest worden opgebouwd met de gemeente Gorinchem, voordat er om hulp gevraagd kon worden bij het zoeken van een gebedsruimte.

Medio 1980 heeft de gemeenschap een aanvraag bij de gemeente Gorinchem ingediend voor het verkrijgen van een eigen gebedsruimte. Mede dankzij de medewerking van de gemeente werd deze wens al gauw vervuld. Na de in gebruikname kwamen echter een aantal interne strubbelingen aan het licht van vooral godsdienstige aard. Dat leidde tot het openen van een tweede gebedsruimte, helaas dichtbij de eerste en dus allesbehalve ideaal.

Na ongeveer dertien jaar rees de wens om de beide verenigingen weer in één nieuw of bestaand gebouw te huisvesten, in eigendom van een nieuwe vereniging. In maart 1993 zijn beide moskee-verenigingen samengegaan onder de naam “Vereniging Unie van Marokkanen in Gorinchem”. Direct na de fusie zijn beide panden getaxeerd en verkocht aan de gemeente Gorinchem.

In mei 1994 heeft de gemeente Gorinchem daarom een grote en tijdelijke ruimte ter beschikking gesteld en wel de voormalige ” Ds Koelmanschool” aan de Grote Haarsekade.
In 1993-1994 zijn er intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente over een nieuwe en definitieve locatie. Onze uitdrukkelijke wens was het om een moskee te stichten in de Haarwijk, waar het grootste deel van onze achterban woont.

In september 1999 heeft de gemeente de Unie medegedeeld dat op grond van de Tracewet Betuweroute de ds. Koelmanschool uiterlijk 31 december 1999 ontruimd diende te worden. Daarom is in mei 2000 de Unie verhuisd naar de overzijde, aan de Kleine Haarsekade 125A. In hetzelfde jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwbouw aan de Sportlaan/hoek Mollenburgseweg, aan de zuidkant van de A15 en aan de noordflank van de genoemde Haarwijk.

Sinds het principe-besluit van de gemeenteraad in 2000 is er veel overleg geweest met de gemeente en met omwonenden en zijn er heel wat procedures gevoerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot een voor de gemeente Gorinchem en de Marokkaanse gemeenschap gunstige uitspraak van 1 juni 2007 door de Rechtbank te Dordrecht.

Op 5 juli 2007 dienden de omwonenden een beroepschrift in tegen deze uitspraak van de Rechtbank in Dordrecht. Op 9 augustus 2007 wees de Bestuursrechtspraak het verzoek van de Unie en van de Gemeente om een versnelde behandeling af.